HELSENORGE

FACT Sør-Østerdal

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes  til fleksibel aktivt oppsøkende behadling. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tilbud.

Fant du det du lette etter?