HELSENORGE

DPS Gjøvik, enhet for akuttpsykiatri

Enhet for akuttpsykiatri tar imot pasienter som trenger et akutt eller raskt behandlingstilbud. Pasientene legges ikke inn under tvang og kan ikke ha behov for "lukket dør". Enheten tar imot pasienter som overføres fra lukkede avdelinger ved sykehuset på Reinsvolll.  

Fant du det du lette etter?