HELSENORGE

DPS Gjøvik, enhet for allmennpsykiatri

Enhet for allmennpsykiatri utreder og behandler pasienter innen et bredt spekter av psykiske lidelser. Den har 10 døgnplasser og har tilbud til pasienter fra kommunene i Gjøvik-regionen, kommunene i Valdres-regionen, samt Gran og Lunner kommune på Hadeland.
Fant du det du lette etter?