HELSENORGE

DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik

Poliklinikk Gjøvik har tilbud til voksne over 18 år. Enheten tar imot pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som har behov for poliklinisk utredning/vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Enheten består av et allmennteam, TSB-team og LAR-team. LAR-teamet har ansvar for hele opptaksområdet til DPS Gjøvik. Poliklinikken har ansvaret for befolkningen i kommunene i Gjøvik-regionen.

Fant du det du lette etter?