HELSENORGE

DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik

Poliklinikk Gjøvik har tilbud til voksne over 18 år. Enheten tar i mot pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som har behov for poliklinisk utredning/vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten.  Enheten består av et allmennteam, TSB-team og LAR-team. LAR-teamet har ansvar for hele opptaksområdet til DPS Gjøvik. Poliklinikken har ansvart for befolkningen i Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land og Gjøvik.  

Fant du det du lette etter?