HELSENORGE

DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland

Poliklinikk Hadeland har tilbud til voksne over 18 år. Enheten tar imot pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som har behov for poliklinisk utredning/vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Den består av et allmennteam, dagbehandlingsteam, ambulant akutteam og tsb-team. Enheten har ansvaret for befolkningen i Gran kommune og Lunner kommune.

Fant du det du lette etter?