HELSENORGE

DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres

Poliklinikk Valdres har tilbud til voksne over 18 år. Enheten tar imot pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som har behov for poliklinisk utredning/vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Den består av et allmennteam, TSB-team og ambulant akutteam. Enheten har ansvar for befolkningen i kommunene i Valdres-regionen.

Fant du det du lette etter?