HELSENORGE

FACT Gjøvik/Toten/Land

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Kommunene, Nav og DPS Gjøvik har etablert FACT Gjøvik/Toten/Land. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.

Fant du det du lette etter?