HELSENORGE

FACT Hadeland

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes  til fleksibel aktivt oppsøkende behadling. Kommunene Gran og Lunner har sammen med Nav Hadeland, IPS Hadeland og DPS Gjøvik etablert FACT Hadeland. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tilbud. 

Fant du det du lette etter?