HELSENORGE

FACT Valdres

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Øystre-Slidre, Vestre-Slidre og Vang har sammen med Nav og DPS-Gjøvik etablert FACT Valdres. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.

Fant du det du lette etter?