DPS Lillehammer

DPS Lillehammer gir et allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen (over 18 år) i kommunene Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Sel, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Gausdal. DPS Lillehammer gir poliklinisk behandling og noe døgnbehandling, og har behandlingstilbud på Lillehammer og på Otta.

Kontakt

Oppmøtested
Avdelingsledelsen holder til hos Lillehammer (DPS).
De har kontortid fra 08:00 til 15:30.
Telefon
91506200
E-post
Postadresse
Sykehuset Innlandet
DPS Lillehammer
Postboks 990
2629 Lillehammer
Lillehammer (DPS)
Besøksadresse
Anders Sandvigs gate 17(Google maps)
2609 Lillehammer
Telefon
91506200

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Offentlig transport

Nærmeste busstopp er Sykehuset Lillehammer og Sykehuset Mejdells gate, rett ved sykehuset. Sykehuset ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Lillehammer stasjon (tog) og Lillehammer skysstasjon (buss).

Informasjon om rutetider

Parkering

  • Pasienter og besøkende kan parkere på avgiftsbelagte plasser på sykehusets parkeringsplass.
  • Blodgivere kan parkere gratis på egne reserverte plasser i forbindelse med blodgiving. Parkeringsplassene ligger ved inngangen til Blodbanken (inngang 10), innerste bakgård, på baksiden av skiltene. Gyldig parkeringsbevis fra Blodbanken må ligge godt synlig i frontruten.
  • Elbil-parkering finnes på sykehuset.
  • Handikap-parkering finnes ved hovedinngangen på sykehuset.
  • Pårørende til akutt syke og døende pasienter, foreldre til barn som skal til dagbehandling og følgepersoner til fysisk/psykisk funksjonshemmede pasienter kan henvende seg til avdelingen de skal til for å få parkeringsbevis.
Kart med oversikt over parkeringsplasser ved sykehuset i Lillehammer

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Avrusning - alkoholhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/avrusning-alkoholAvrusning - alkoholAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkohol[{"Title":"Avdeling for TSB","Department":"Avdeling for TSB|69c9afbd-0d14-4655-b766-8be24de7172d","Locations":"Sanderud|dfb4e12f-e2ec-4ff7-aa89-2bb2810cdcc6","TitleExtension":", Sanderud","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-tsb","FNSPOrganizationNumber":"976245687;975326888;974632624;976245687"},{"Title":"DPS Elverum-Hamar","Department":"DPS Elverum-Hamar|90d278c0-2b7b-44b9-8160-2dabf6a81782","Locations":"Hamar - Skolegata (DPS)|4099cc76-0816-4502-92f5-b0f04945ba8c","TitleExtension":", Elverum og Hamar","LocationQueryString":"?sted=dps-elverum-hamar","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Gjøvik","Department":"DPS Gjøvik|b9362024-93ee-4147-8dd2-09163c1537e9","Locations":"Gjøvik (DPS)|d0ef9aa6-dfe5-40e0-bc92-b24c370c87b3","TitleExtension":", Gjøvik","LocationQueryString":"?sted=dps-gjovik","FNSPOrganizationNumber":"993503398"},{"Title":"DPS Kongsvinger","Department":"DPS Kongsvinger|8ff26186-6ebb-42bb-a14c-e2e7b6290bdd","Locations":"Kongsvinger (DPS)|90226b33-87fd-4f73-9b90-80a2938861a6","TitleExtension":", Kongsvinger","LocationQueryString":"?sted=dps-kongsvinger","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Lillehammer","Department":"DPS Lillehammer|dd78a10f-19a3-4e27-821d-f31767fcb0ff","Locations":"Lillehammer (DPS)|be0b5784-4e5b-4601-900f-bc0db5476340","TitleExtension":", Lillehammer","LocationQueryString":"?sted=dps-lillehammer","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Tynset","Department":"DPS Tynset|e6080f68-df3d-4046-8c93-647f2a3502b5","Locations":"Tynset (DPS)|a0d04c56-f432-4c26-92d4-8ba487a4277d","TitleExtension":", Tynset","LocationQueryString":"?sted=dps-tynset","FNSPOrganizationNumber":null}]
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp[{"Title":"Alderspsykiatrisk avdeling","Department":"Alderspsykiatrisk avdeling|082b16be-0ca6-4b73-afbc-4a40d4449133","Locations":"Sanderud|dfb4e12f-e2ec-4ff7-aa89-2bb2810cdcc6","TitleExtension":", Sanderud","LocationQueryString":"?sted=alderspsykiatrisk-avdeling","FNSPOrganizationNumber":"976245687;975326888"},{"Title":"Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll","Department":"Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll|2ab2b736-5792-4221-bc0e-0291d2dbfd43","Locations":"Reinsvoll|ec709d1b-f29e-4583-bd2e-a7278ecbf593","TitleExtension":", Reinsvoll","LocationQueryString":"?sted=akuttpsykiatri-og-psykosebehandling-reinsvoll","FNSPOrganizationNumber":"974632578"},{"Title":"Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud","Department":"Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud|c070a834-df50-4992-b478-7c9983486124","Locations":"Sanderud|dfb4e12f-e2ec-4ff7-aa89-2bb2810cdcc6","TitleExtension":", Sanderud","LocationQueryString":"?sted=akuttpsykiatri-og-psykosebehandling-sanderud","FNSPOrganizationNumber":"976245687;975326888;974632578"},{"Title":"DPS Elverum-Hamar","Department":"DPS Elverum-Hamar|90d278c0-2b7b-44b9-8160-2dabf6a81782","Locations":"Hamar - Skolegata (DPS)|4099cc76-0816-4502-92f5-b0f04945ba8c","TitleExtension":", Hamar","LocationQueryString":"?sted=dps-elverum-hamar","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Gjøvik","Department":"DPS Gjøvik|b9362024-93ee-4147-8dd2-09163c1537e9","Locations":"Gjøvik (DPS)|d0ef9aa6-dfe5-40e0-bc92-b24c370c87b3","TitleExtension":", Gjøvik (DPS)","LocationQueryString":"?sted=dps-gjovik","FNSPOrganizationNumber":"993503398"},{"Title":"DPS Lillehammer ","Department":"DPS Lillehammer|dd78a10f-19a3-4e27-821d-f31767fcb0ff","Locations":"Lillehammer (DPS)|be0b5784-4e5b-4601-900f-bc0db5476340","TitleExtension":", Lillehammer","LocationQueryString":"?sted=dps-lillehammer-","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Tynset","Department":"DPS Tynset|e6080f68-df3d-4046-8c93-647f2a3502b5","Locations":"Tynset (DPS)|a0d04c56-f432-4c26-92d4-8ba487a4277d","TitleExtension":", Tynset","LocationQueryString":"?sted=dps-tynset","FNSPOrganizationNumber":null}]
Tverrfaglig spesialisert behandlinger av ruslidelser, TSBhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandlinger-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandlinger av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB[{"Title":"Avdeling for TSB, Reinsvoll","Department":"Avdeling for TSB|69c9afbd-0d14-4655-b766-8be24de7172d","Locations":"Reinsvoll|ec709d1b-f29e-4583-bd2e-a7278ecbf593","TitleExtension":", Reinsvoll","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-tsb-reinsvoll","FNSPOrganizationNumber":"974632624;976245687"},{"Title":"Avdeling for TSB, Sanderud","Department":"Avdeling for TSB|69c9afbd-0d14-4655-b766-8be24de7172d","Locations":"Sanderud|dfb4e12f-e2ec-4ff7-aa89-2bb2810cdcc6","TitleExtension":", Sanderud","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-tsb-sanderud","FNSPOrganizationNumber":"976245687;975326888;974632624;976245687"},{"Title":"DPS Elverum-Hamar","Department":"DPS Elverum-Hamar|90d278c0-2b7b-44b9-8160-2dabf6a81782","Locations":"Hamar - Skolegata (DPS)|4099cc76-0816-4502-92f5-b0f04945ba8c","TitleExtension":", Hamar","LocationQueryString":"?sted=dps-elverum-hamar","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Gjøvik ","Department":"DPS Gjøvik|b9362024-93ee-4147-8dd2-09163c1537e9","Locations":"Gjøvik (DPS)|d0ef9aa6-dfe5-40e0-bc92-b24c370c87b3","TitleExtension":", Gjøvik","LocationQueryString":"?sted=dps-gjovik-","FNSPOrganizationNumber":"993503398"},{"Title":"DPS Lillehammer ","Department":"DPS Lillehammer|dd78a10f-19a3-4e27-821d-f31767fcb0ff","Locations":"Lillehammer (DPS)|be0b5784-4e5b-4601-900f-bc0db5476340","TitleExtension":", Lillehammer","LocationQueryString":"?sted=dps-lillehammer-","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Tynset ","Department":"DPS Tynset|e6080f68-df3d-4046-8c93-647f2a3502b5","Locations":"Tynset (DPS)|a0d04c56-f432-4c26-92d4-8ba487a4277d","TitleExtension":", Tynset","LocationQueryString":"?sted=dps-tynset-","FNSPOrganizationNumber":null}]

DPS Lillehammer, døgnenhet Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-lillehammer/dps-lillehammer-dognenhet-lillehammerDPS Lillehammer, døgnenhet Lillehammer
DPS Lillehammer, døgnenhet Ottahttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-lillehammer/dps-lillehammer-dognenhet-ottaDPS Lillehammer, døgnenhet Otta
DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-lillehammer/dps-lillehammer-poliklinikk-lillehammerDPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer
DPS Lillehammer, poliklinikk Ottahttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/dps-lillehammer/dps-lillehammer-poliklinikk-ottaDPS Lillehammer, poliklinikk Otta

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.