HELSENORGE

DPS Lillehammer, døgnenhet Lillehammer

Døgnenhet Lillehammer er en åpen akuttpost for allmennpsykiatrisk behandling. Enheten tilbyr korte innleggelser med hovedfokus på stabilisering av kriser. Det er ni døgnplasser (en er pasientstyrt for de som har inngått avtale).
Fant du det du lette etter?