FACT Nord-Gudbrandsdal

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja har sammen med Nav og DPS Lillehammer etablert FACT Nord-Gudbrandsal. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.

Les mer om samarbeidet

FACT Nord-Gudbrandsdal

FACT Nord-Gudbrandsdal er etablert som et 3-årig samhandlingsprosjekt. 
Teamet har vært i drift siden oktober 2020.


Les mer om samarbeidet på kommunenes nettsider:

Vågå kommune Lom kommune Sjåk kommune Dovre kommune Lesja kommuneKontaktinformasjon

Oppmøtested
Gudbrandsdalsvegen 767
2670 Otta

FACT-team vil i hovedsak møte pasienter utenfor kontoret.
Besøkstider
mandag - fredag 08.00 – 15.30
Telefon
61 11 76 00 (kontortelefon)
mandag - fredag 08.00 – 15.30
E-post
Postadresse


Otta - ​Gudbrandsdalsvegen (DPS)
Besøksadresse
Gudbrandsdalsvegen 767(Kart)
2670 Otta
Telefon
91 50 62 00

Offentlig transport

Informasjon om rutetider

Parkering

Det er parkeringsplasser på området.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)https://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/fact-fleksibel-aktiv-oppsokende-behandlingFACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FFACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)

Fant du det du lette etter?