HELSENORGE

FACT Nord-Gudbrandsdal

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja har sammen med Nav og DPS Lillehammer etablert FACT Nord-Gudbrandsal. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.

Fant du det du lette etter?