HELSENORGE

FACT Sør-Gudbrandsdal

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, har sammen med Nav og DPS Lillehammer etablert FACT Sør-Gudbrandsdal. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.

Fant du det du lette etter?