Ergoterapi og fysioterapi

Sykehuset Innlandet tilbyr ergoterapi og fysioterapi i de ulike divisjonene. Slik behandling i sykehus reduserer komplikasjoner, forkorter liggetid, bedrer kvalitet på oppholdet og gir raskere bedring.

Ergo- og fysioterapeutene undersøker og vurderer pasienter, behandler og legger til rette for trening og aktivitet, underviser, informerer og veileder. Enhetene samarbeider også med andre faggrupper både i og utenfor sykehuset.

Kongsvingerregionen til Ahus 1. februar

Ergoterapi og fysioterapi

All spesialisthelsetjeneste i  Kongsvinger med tilhørende opptaksområde skal fra 1. februar 2019 overføres fra Sykehuset Innlandet  HF til Akershus universitetssykehus HF.

Les mer om hva dette betyr for deg som pasient

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.