HELSENORGE

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Fysikalsk medisinsk poliklinikk har tilbud om arbeidsrettet rehabilitering. Målgruppen er personer i arbeidsfør alder med muskel-/skjelettsmerter eller ervervet hjerneskade. I tillegg har vi tilbud innen smerte- og utmattelsestilstander. Vi tilbyr tverrfaglig utredninger av sammensatte og langvarige smertetilstander, poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med CFS/ME og behandlingstilbud i gruppe for personer med langvarige muskelskjelettsmerter eller langvarige og sammensatte smertetilstander.
Fant du det du lette etter?