HELSENORGE

Granheim lungerehabilitering

Vi utreder, kartlegger diagnostiserer, behandler og/eller rehabiliterer alle faser av ulike lungesykdommer. Seksjonen har lungemedisinsk poliklinikk med lungefunksjonslaboratorium, røntgen og sykepleierpoliklinikk. I tillegg tilbyr vi ulike typer rehabiliteringsopphold.

Fant du det du lette etter?