HELSENORGE

Helse og arbeid

Helse og arbeid driver med arbeidsrettet rehabilitering. Målgruppen er personer i arbeidsfør alder med muskel-/skjelettsmerter eller ervervet hjerneskade. Arbeidsdeltakelse står sentralt i behandlingen ved seksjonen. Vi jobber med tiltak knyttet din helse og arbeidsplassen.Fant du det du lette etter?