Habiliteringstjenesten, Lillehammer

Tilbyr hjelp til mennesker med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger som trenger systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging over tid.

Kontaktinformasjon

Telefon
915 06 200
Lillehammer (habilitering)
Besøksadresse
Maihaugvegen 4(Kart)
2609 Lillehammer
Telefon
915 06 200

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Mat og drikke

Habiliteringstjenesten i Lillehammer har ikke egen kantine.

Det serveres kaffe, te, vann og saft. Det er kantine ved sykehuset i Lillehammer, men vi anbefaler at du tar med deg matpakke.

Offentlig transport

Nærmeste busstopp er Sykehuset Lillehammer og Sykehuset Mejdells gate, rett ved sykehuset. Sykehuset ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Lillehammer stasjon (tog) og Lillehammer skysstasjon (buss).

Informasjon om rutetider

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-barn-og-ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungeHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og unge
Habilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-autismespekterforstyrrelse-hos-forskolebarnHabilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn
Habilitering ved cerebral parese hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-ungeHabilitering ved cerebral parese hos barn og ungeHHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og unge
Habilitering ved Downs syndrom hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-downs-syndrom-hos-barn-og-ungeHabilitering ved Downs syndrom hos barn og ungeHHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og unge
Habilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungeHHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og unge
Habilitering ved ervervet hjerneskade hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-ervervet-hjerneskade-hos-voksneHabilitering ved ervervet hjerneskade hos voksneHHabilitering ved erververt hjerneskade hos voksneHabilitering ved erververt hjerneskade hos voksneHabilitering ved erververt hjerneskade hos voksneHabilitering ved erververt hjerneskade hos voksne
Habilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utvikling
Habilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og unge
Habilitering ved funksjonstap hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-funksjonstap-hos-barn-og-ungeHabilitering ved funksjonstap hos barn og ungeHHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og unge
Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med med funksjonsnedsettelsehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-voksne-med-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med med funksjonsnedsettelseHHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungeHHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og unge
Habilitering ved multifunksjonshemming hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-multifunksjonshemming-hos-voksneHabilitering ved multifunksjonshemming hos voksneHHabilitering ved multifunksjonshemming hos voksneHabilitering ved multifunksjonshemming hos voksneHabilitering ved multifunksjonshemming hos voksneHabilitering ved multifunksjonshemming hos voksne
Habilitering ved muskelsykdom hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-muskelsykdom-hos-voksneHabilitering ved muskelsykdom hos voksneHHabilitering ved muskelsykdom hos voksneHabilitering ved muskelsykdom hos voksneHabilitering ved muskelsykdom hos voksneHabilitering ved muskelsykdom hos voksne
Habilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-muskelsykdommer-hos-barn-og-ungeHabilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungeHHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og unge
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungeHHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-voksneHabilitering ved ryggmargsbrokk hos voksneHHabilitering ved ryggmargsbrokk hos voksneHabilitering ved ryggmargsbrokk hos voksneHabilitering ved ryggmargsbrokk hos voksneHabilitering ved ryggmargsbrokk hos voksne
Habilitering ved spastisitet hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-spastisitet-hos-barn-og-ungeHabilitering ved spastisitet hos barn og ungeHHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og unge
Habilitering ved spastisitet hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-spastisitet-hos-voksneHabilitering ved spastisitet hos voksneHHabilitering ved spastisitet hos voksneHabilitering ved spastisitet hos voksneHabilitering ved spastisitet hos voksneHabilitering ved spastisitet hos voksne
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utviklingHabilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling
Habilitering ved syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-syndromer-som-pavirker-funksjon-og-utvikling-hos-voksneHabilitering ved syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHHabiltiering ved syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering ved syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering ved syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksneHabiltiering ved syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksne
Habilitering ved utviklingshemming hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-utviklingshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved utviklingshemming hos barn og ungeHHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og unge
Habilitering ved utviklingshemming hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-utviklingshemming-hos-voksneHabilitering ved utviklingshemming hos voksneHHabilitering ved utviklingshemming hos voksneHabilitering ved utviklingshemming hos voksneHabilitering ved utviklingshemming hos voksneHabilitering ved utviklingshemming hos voksne
Habilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserHHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelser
Habilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksulalitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelsehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-vansker-knyttet-til-pubertet-seksulalitet-og-identitet-hos-voksne-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksulalitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelseHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelse

Arrangementer

 • Torsdag 21.11.
  Hafjellseminaret 2019

  Tema for Hafjellseminaret 2019 er registrering, kartlegging og analyse som om grunnlag for god opplæring og virkningsfulle tiltak.

 • Torsdag 05.12.
  Plutselig 18

  Tilbud til foreldre/påørende som har undom med nedsatt funksjonsevne.

 • Onsdag 22.04.
  Tøff start

  Et tilbud til familier med små barn som har opplevd en tøff start på livet. Foreldrekurset går over to dager.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.