Habiliteringstjenesten, Lillehammer

Tilbyr hjelp til mennesker med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger som trenger systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging over tid.

Kontakt

Telefon
91506200
Habilitering Lillehammer
Besøksadresse
Maihaugvegen 4(Google maps)
2609 Lillehammer
Telefon
91506200

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Mat og drikke

Habiliteringstjenesten i Lillehammer har ikke egen kantine.

Det serveres kaffe, te, vann og saft. Det er kantine ved SI Lillehammer, men vi anbefaler at du tar med deg matpakke.

Offentlig transport

Nærmeste busstopp er Sykehuset Lillehammer og Sykehuset Mejdells gate, rett ved sykehuset. Sykehuset ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Lillehammer stasjon (tog) og Lillehammer skysstasjon (buss).

Informasjon om rutetider

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Autismespekterforstyrrelser, Habilitering Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelser-habilitering-lillehammerAutismespekterforstyrrelser, Habilitering LillehammerAAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelser
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og unge
Habilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-lillehammerHabilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, LillehammerHHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon-behandling/Sider/habilitering-autismespekterforstyrrelse-hos-førskolebarn-lillehammer.aspxHabilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn, LillehammerHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn
Habilitering ved cerebral parese hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved cerebral parese hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og unge
Habilitering ved Downs syndrom hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-downs-syndrom-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved Downs syndrom hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og unge
Habilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og unge
Habilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utvikling
Habilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og unge
Habilitering ved funksjonstap hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-funksjonstap-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved funksjonstap hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og unge
Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-lillehammerHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, LillehammerHHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved multifunksjonshemming hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-multifunksjonshemming-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved multifunksjonshemming hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og unge
Habilitering ved muskelsykdommer hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-muskelsykdommer-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved muskelsykdommer hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og unge
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge
Habilitering ved spastisitet hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-spastisitet-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved spastisitet hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og unge
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-lillehammerHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, LillehammerHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utvikling-lillehammerHabilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling, LillehammerHHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling
Habilitering ved utviklingshemming hos barn og unge, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-utviklingshemming-hos-barn-og-unge-lillehammerHabilitering ved utviklingshemming hos barn og unge, LillehammerHHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og unge
Habilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelser, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser-lillehammerHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelser, LillehammerHHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelser

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.