HELSENORGE

Habiliteringstjenesten, Sanderud

Tilbyr hjelp til mennesker med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger som trenger systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging over tid.

Fant du det du lette etter?