HELSENORGE

Hadeland spesialistsenter

Sykehuset Innlandet utfører ulike spesialisthelsetjenester ved Hadeland spesialistsenter. Det er poliklinisk tilbud innen gynekologi (en til to dager per uke), kardiologi (en dag per uke), øre/nese/hals (en dag per uke), ortopedi (en dag per måned), revmatologi (en dag annenhver måned)  og ultralyd (en gang per uke). 

Vi gjør oppmerksom på at røntgentilbudet ved Hadeland spesialistsenter på Gran vil være stengt inntil videre fra og med 1. juni 2022 på grunn av manglende bemanning. 

Det pågår en prosess for å rekruttere nytt personell og tilbudet vil åpne opp igjen når nyansatt radiograf er på plass. Inntil videre henvises pasienter til sykehuset på Gjøvik

Fant du det du lette etter?