HELSENORGE

Kirurgisk avdeling, Gjøvik

Kirurgisk avdeling Gjøvik behandler pasienter innen ortopedi, gastrokirurgi og overvektskirugi. Avdelingen består av kirurgisk poliklinikk, dagkirurgisk enhet, to sengeposter og bemannet pasienthotell.

Fant du det du lette etter?