HELSENORGE

Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring​​​

Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring utvikler og holder kurs i helsepedagogikk til helsepersonell i sykehuset, helsepersonell i samarbeidende kommuner og til brukerrepresentanter i pasientorganisasjoner. Kompetansetjenesten bistår også kliniske avdelinger med å etablere og utvikle kunnskapsbaserte opplæringstilbud til pasienter og pårørende.

Fant du det du lette etter?