HELSENORGE

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har totaloversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i Innlandet. I tillegg bidrar enheten til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tilbudet. Det tilrettelegges også for brukermedvirkning.

Fant du det du lette etter?