KoRus-Øst

KoRus-Øst sin oppgave er å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet, særlig rettet mot kommunale og statlige tjenester. I tillegg er senteret tillagt en nasjonal funksjon innen pengespillproblemer og problematisk spilleatferd. KoRus-Øst dekker 88 kommuner i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.
 
Les mer om KoRus-Øst

KoRus-Øst

KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir vektlagt. Kompetansesentrene er en del av Helsedirektoratets virksomhet, men er organisatorisk plassert under lokale helseforetak eller institusjoner. KoRus-Øst er administrativt underlagt divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Les mer på KoRus-Øst sin nettside

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.