KoRus-Øst

KoRus-Øst sin oppgave er å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet, særlig rettet mot kommunale og statlige tjenester. I tillegg er senteret tillagt en nasjonal funksjon innen pengespillproblemer og problematisk spilleatferd. KoRus-Øst dekker 88 kommuner i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.
 
Les mer om KoRus-Øst

KoRus-Øst

KoRus-Øst er ett av sju kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir vektlagt. Kompetansesentrene er en del av Helsedirektoratets virksomhet, men er organisatorisk plassert under lokale helseforetak eller institusjoner. KoRus-Øst er administrativt underlagt divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Les mer på KoRus-Øst sin nettside

Kontakt

Telefon
91506200
Kjonerud kompetansesenter
Besøksadresse
Løvstadvegen 7(Google maps)
2312 Ottestad
Telefon
91506200
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.