HELSENORGE

Medisinsk sengepost, Elverum

Medisinsk avdeling i Elverum har to medisinske sengeposter. Medisin 1 behandler innlagte pasienter med ulike medisinske tilstander og sykdommer innen generell indremedisin, hjerte og lunge m.m. Medisin 2 behandler innlagte pasienter med ulike medisinske tilstander og sykdommer innen generelle indremedisin, slag, geriatri, gastroenterologi og nefrologi m.m.

Fant du det du lette etter?