HELSENORGE

Ortopedisk avdeling

Ortopedisk avdeling i Elverum behandler pasienter innen ortopedi, og består av poliklinikk, sengepost og dagkirurgisk enhet. 

Fant du det du lette etter?