Palliativt team

Sykehuset Innlandet har egne palliative team ved alle sykehusene. Et palliativt team er sammensatt av spesialister innen ulike fagområder (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og lignende). Teamene jobber tett sammen med annet helsepersonell på sykehus og i primærhelsetjenesten. Målet er å bidra til at pasientene får god symptomlindring, hjelp til fysiske, psykiske, sosiale eller åndelige utfordringer.

Les mer om Palliativt team

Palliativt team

Kontaktinformasjon

Lindrende behandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/lindrende-behandlingLindrende behandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling

Fant du det du lette etter?