Palliativt team

Sykehuset Innlandet har egne palliative team ved alle sykehusene. Et palliativt team er sammensatt av ulike spesialister innen ulike fagområder (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og lignende).

Teamene jobber tett sammen med annet helsepersonell på sykehus og i primærhelsetjenesten. Målet er å bidra til at pasientene får god symptomlindring, hjelp til fysiske, psykiske, sosiale eller åndelige utfordringer.

Kongsvingerregionen til Ahus 1. februar

Palliativt team

All spesialisthelsetjeneste i  Kongsvinger med tilhørende opptaksområde skal fra 1. februar 2019 overføres fra Sykehuset Innlandet  HF til Akershus universitetssykehus HF.

Les mer om hva dette betyr for deg som pasient

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.