​Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​

Ressurssenteret gir de som lever med en kronisk tilstand, langvarig sykdom eller funksjonshemming et helsepedagogisk tilbud.

Les mer om ​Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​

​Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring​​​

Kontakt

Arrangementer

  • Hypothyreose - lavt stoffskifte

    Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

  • Helsepedagogikk

    Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.