TIPS Innlandet

Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) består av to team (Reinsvoll og Sanderud), som har som mål å starte tidlig utredning og behandling ved mistanke om psykose. Enhetene består av poliklinikker og døgnplasser.

TIPS Innlandet kan nås på 62 58 83 33. Pasienter, pårørende og helsepersonell med mistanke om psykose, kan ringe for råd og veiledning. Du kan være anonym og trenger ikke henvisning. Ved øvrige henvendelser, ring 06200.

Kontakt

Telefon
Pasienter, pårørende og helsepersonell med mistanke om utvikling av psykose: 62 58 83 33 / Alle øvrige henvendelser: 06200
Besøksadresser og praktisk informasjon

Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS)https://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/tidlig-intervensjon-ved-psykose-tipsTidlig intervensjon ved psykose (TIPS)TPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne