Helsenorge
Du er ekspert på ditt liv - og må sette målene

Å sette mål i egen rehabilitering

I rehabiliteringen er det dine vurderinger av livskvalitet, mestringsevne og ønsker om funksjon og deltakelse (sosialt og i samfunnet) som skal bestemme retningen. Derfor er det viktig at du setter deg noen mål som du ønsker å arbeide for å oppnå.

Fagpersonene skal gi nødvendig assistanse til din innsats og samarbeide med deg for åøke din funksjons- og mestringsevne.


Å sette seg mål i rehabiliteringen

Samhandlingen om målene skal bygges på gjensidig respekt og likeverdighet mellom deg som pasient og de ansatte fordi

  • du er ekspert på ditt liv
  • fagpersonene er eksperter på sine fag


Samhandling mellom deg og fagpersonene er nødvendig for å finne ut hva dere skal samarbeide om. De ansatte vil bistå deg med å utforme mål som er viktige for deg i din livssituasjon. Du kan be om støtte av en pårørende for å finne målene dine.


Hvorfor skal du sette deg mål?

  •  Mål avklarer hvor du vil og øker motivasjonen din
  • Mål gjør at tiltakene blir i samsvar med dine ønsker og behov
  • Mål gjør det mulig for fagpersoner å bistå deg og finne gode tiltak
  • Mål gjør at rehabiliteringen oppleves som mer vellykket.

Mål kan være:

- Langsiktige: Behov som du ønsker å arbeide for og få dekket på lengre sikt
- Kortsiktige: Behov som du vil arbeide med i løpet av rehabiliteringsperioden

Eksempler på spørsmål du kan tenke gjennom

  • Hva er viktig for deg i den situasjonen du er i nå?
  • Hvordan vil du at hverdagen din etter hvert skal bli?
  • Hva skal til for at du skal klare det du ønsker?


Fant du det du lette etter?