Allergisjokk

Anafylaktisk sjokk

Allergisjokk er en akutt og alvorlig reaksjon som kan oppstå når man blir utsatt for noe man er allergisk mot.

Les mer om Allergisk sjokk
Informasjon fra helsenorge.no

Allergisk sjokk

Anafylaktisk sjokk er en akutt og alvorlig allergisk reaksjon. Et allergisk sjokk kan være livstruende og krever akutt behandling. Ring 113.

Hva skjer i kroppen ved allergisjokk?

Anafylaksi er en akutt allergisk reaksjon. Når kroppens celler kommer i kontakt med et allergen, får man en massiv frigjøring av en rekke stoffer, via immunologiske (allergiske) eller ikke-immunologiske mekanismer, som er opphav til de kraftige reaksjonene. 

Konsekvensene er at det lekker væske fra blodårene og kraftige betennelsesreaksjoner kan starte. Hud og slimhinner hovner opp, det samler seg væske under huden, rundt øyne, man kan få vabler (elveblest) på huden. Hevelse av slimhinner kan føre til at det blir trangt i luftveiene, med pustebesvær og kvelingsfornemmelse. Etter hvert kan det bli så lite blodvæske i årene at blodtrykket faller og blodsirkulasjonen svikter.

Les mer om Allergisk sjokk (helsenorge.no)

Innledning

Det er betydelig individuell variasjon med tanke på hvordan man reagerer, og symptomene kan variere fra lette symptomer til anafylaktisk sjokk.

Den anafylaktiske reaksjonen utvikler seg raskt, kan komme få minutter etter man blitt utsatt for noe man er allergisk mot, oftest innen 15-30 minutter.

Symptomer

Det kan være lette symptomer eller forvarsler til å begynne med, som kløe i hodebunn og øreganger, kløe i håndflater, fotsåler eller symptomer lokalt i området der det har vært kontakt, for eksempel rundt munn og svelg, eller ved stikkstedet. Deretter symptomer og tegn fra andre organsystemer.

  • Generell hudkløe, rødme eller nesleutslag/vabler (elveblest)
  • Rennende nese, nysing, pustebesvær som kan begynne med tranghetsfølelse i halsen og brystet, gradvis utvikling til heshet og pustebesvær med hoste eller astma
  • Omtåket 
  • Uro eller angst
  • Varmefølelse, hjertebank
  • Magesmerter og brekninger
  • Ved blodtrykksfall blekhet, kaldsvette og eventuelt bevisstløshet
  • Kramper

Hva forårsaker sykdommen?

De vanligste årsakene til anafylaksi er medikamenter, røntgenkontrastvæsker, fødemidler, eller insektstikk.

1. Før

Allergisjokk er en potensiell livstruende tilstand som krever akutt behandling. Diagnosen stilles på bakgrunn av at man kjenner igjen et sykdomsbilde. 

Hvis du har hatt en anafylaktisk reaksjon, kan du bli henvist for videre utredning (for eksempel ta blodprøver og hudtester).

2. Under

Tidlig behandling er avgjørende.  Ved alvorlige reaksjoner skal livreddende behandling (adrenalin) gis umiddelbart.

Ved mistanke om allergisjokk, kontakt lege/ambulanse øyeblikkelig, Ring 113.

Viktigste behandling i akuttfasen er å sikre luftveiene samt å gi adrenalin i sprøyteform. Følg råd/veiledning fra fagpersonalet ved nødetaten (113).

Legen/ambulansepersonalet vil straks gi pasienten adrenalin. Det kan være aktuelt å gi også andre medikamenter som stopper reaksjonen eller eventuelt åpner luftveiene.3. Etter

Ved alvorlige systemiske reaksjoner på grunn av veps- eller bistikk, kan hyposensibiliserende behandling (allergivaksine) tilbys.

Når det er fare for gjentagelse av en alvorlig allergisk reaksjon bør pasienten utstyres med adrenalinsprøyte, og opplæres i bruken.

Har du har opplevd et slikt anfall, bør du informerer dine nærmeste om symptomene, slik at de kan hjelpe dersom det skulle skje på ny.

Et ledd i å forebygge alvorlige reaksjoner er at du bærer et merke i form av armbånd eller tilsvarende (SOS kapsel), med informasjon om hva du har reagert på. De fleste apotek vil kunne skaffe et slikt merke.

Kontakt