Seksjon for helse og arbeid

Arbeidsrettet rehabilitering - muskel- og skjelettsmerter

Utredning for personer med smerter i muskel- og/eller skjelett.  Årsaken til muskel- og skjelettsmerter er ofte sammensatt. Derfor jobber vi tverrfaglig. Vårt team består av lege, sosionom og fysioterapeut.

Innledning

Utredningen er todelt.

 1. Første møte består av en konsultasjon med sosionom og en konsultasjon med lege.
  Møtet avsluttes med at dere lager en plan for rehabiliteringen.
 2. Andre møte er en konsultasjon med fysioterapeut som undersøker og veileder deg i forhold til fysisk aktivitet.

 

Det kan også være aktuelt at du får oppfølging i gruppe og/eller individuelt i en begrenset periode.

Vær oppmerksom på at noen kalles inn kun til lege og fysioterapeut.
Det blir vurdert når vi mottar henvisningen din.

Henvisning og vurdering

Vi vil helst ha henvisning fra fastlege. Den bør inneholde informasjon om dine problemstillinger knyttet til smertetilstander i muskulatur, bløtdeler eller ledd. 

Før du får hjelp hos spesialisthelsetjenesten bør du ha blitt utredet og gitt relevant aktivisering og rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Om du har kroniske smertetilstander er hovedregelen at  du ikke har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men individuelle forhold kan likevel gjøre at det er nødvendig.


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Sjekkliste for henvisning

 

 • Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning.
 • Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter:
  • tidligere smertehistorie
  • alder under 23 år
  • omsorgsoppgaver for barn
  • redusert livskvalitet

   

   

  Henvisningsrutiner

  Dette er opplysninger vi må ha for å kunne vurdere henvisningen:

 • Er pasienten henvist til flere instanser?
 • Hva er formålet med henvisningen
  • Tverrfaglig utredning og/eller utprøving/igangsetting av behandling?
  • Kartlegging og avklaring i forhold til arbeidsdeltakelse
  • Øke sannsynlighet for arbeidsdeltakelse og kunne stå stabilt i arbeidslivet
 • Sykehistorie og arbeidsdeltakelse
  • Debut og varighet av smerter? Lokalisasjon av smerter? Ledsagende symptomer?
  • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander?
  • Arbeidsforhold? Arbeidshistorikk? Sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid?
  • Motivasjon for arbeidsdeltakelse? Ressurser? Barrierer for arbeidsdeltakelse? Tidligere og nåværende psykososiale forhold? Familieforhold og sivil status?
  • Vesentlige atferdsendringer?
   Konsekvenser: Funksjonstap? Aktivitetsnivå? Arbeidsførhet? Økonomisk status/ytelser?
 • Kliniske funn
  • Relevante klinisk undersøkelser?
 • Tilleggsundersøkelser
  • Tidligere utredninger?
  • Konklusjon fra tidligere utredninger i spesialisthelsetjeneste (somatikk og psykiatri/rus.)?
  • F-diagnoser?
  • Konklusjon fra bildediagnostiske undersøkelser?
  • Relevant laboratoriediagnostikk?
 • Tidligere behandling
  • Hva har vært prøvd?
  • Hvilken effekt hadde det?
 • Medisiner
  • Tidligere prøvde medisiner og effekt/bivirkninger?
  • Nåværende medisiner?

  Før


  Ta med til første konsultasjon:

  • Spørreskjemaet som kom sammen med innkallingen, ferdig utfylt.
   Svarene brukes til å finne ut mest mulig om din tilstand.
  • Resultat fra røntgenbilder tatt andre steder enn i Sykehuset Innlandet
  • Resultater av MR eller CT som er gjort andre steder enn i Sykehuset Innlandet.
  • Oppdatert medisinliste.
  • Informasjon om behandling og medisiner du har prøvd tidligere (om du har).


  Fastlegen din kan hjelpe deg med å få med noe av informasjonen over.

  Vi anbefaler deg at du tar med deg matpakke.
  Du kan eventuelt benytte deg av kantine i nabobygget.  Til andre konsultasjon: ha på tøy det er lett å bevege seg i.

  Under

  Ved første oppmøte vil du ha konsultasjon med sosionom og lege hver for seg. Deretter vil dere tre sammen utarbeide en plan for rehabilitering mot arbeidslivet og mot bedret helse og funksjon forøvrig.

  En uke senere kommer du tilbake for konsultasjon med en fysioterapeut som undersøker og veileder deg i forhold til fysisk aktivitet.  Ved poliklinikken kan man få individuell behandling og/eller behandling i gruppe for en avgrenset periode. Aktuelle gruppetilbud:  Etter

  Når utredningen av avsluttet vil noen følges opp ved vår poliklinikk, mens andre følges opp hos fastlege eller ved andre instanser i hjemkommunen eller andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten.

  Aktuelle tilbud etter utredning:

  • LIFT 1: «Lærings -og mestring for pasienter med langvarige muskel – og skjelettsmerter».
  • LIFT 2: «Mestring av belastninger – basert på kognitiv læringsteori».
  Ved behov organiserer vi samarbeidsmøte med fastlege og evt. andre relevante aktører i helse- og sosialtjenesten.

  Kontaktinformasjon

  Transport

  Offentlig transport

  ​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​

  Informasjon om rutetider

  Parkering

  ​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

  Pasientreiser

  Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

  Les mer om pasientreiser

  Praktisk informasjon

  Betaling

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

  Les mer om egenandel og frikort her

  Foto og film

  ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

  Mat og drikke

  ​Innlagte pasienter serveres følgende måltider:

  • Frokost
   07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
  • Lunsj
   12.00
  • Middag
   15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
  • Kveldsmat
   19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

  Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

  Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene.

  Mat til pårørende
  Pårørende kan kjøpe mat i spisesalen på post 2.

  Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

  Sosialt samvær og aktivitetstilbud

  ​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

  Tolketjeneste

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

  Les mer om rett til tolk her

  Trådløst nettverk / Wi-Fi

  ​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

  Ved innleggelse

  Aviser​
  På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

  Badebass​eng​
  Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider.

  D​​y​r​​​
  Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

  Overnatting/rom
  Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​

  Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon.

  Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen.

  Røyking​​
  Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.

  Fant du det du lette etter?