HELSENORGE

Avtalespesialister

Du kan bli henvist til undersøkelse og behandling hos spesialister, leger eller psykologer som har individuelle avtaler med Helse Sør-Øst.

​Avtalespesialistene er praktiserende spesialister, leger eller psykologer, som får driftstilskudd fra staten.

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos lege, men vanligvis vil du betale en egenandel for behandlingen.​

Avtalespesialister i Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?