Digital egenrapportering

Digital egenrapportering gjør det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Du registrerer dine svar på en sikker nettside, og informasjonen blir direkte overført til pasientjournalen din.


Når sykehuset vil du skal fylle ut et eller flere skjema - får du en sms med en lenke. 


 • Trykk på lenken
 • Velg «Innlogging»
 • Du kan logge inn fra PC, nettbrett eller smarttelefon. 


Besvare skjemaet

 • Du kommer direkte til skjemaet du skal besvare
 •  Svarene lagres på en sikret server etter hvert som du fyller ut
  • Må  du avbryte, kan du fortsette utfyllingen senere
 • Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet trykker du «Levér»
 • Skal du svare på flere skjema, blir neste skjema åpnet automatisk. 

Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert. Dersom du ønsker å endre dette, må du ta det opp med behandler. Dere kan endrer det sammen.

Det varierer hvor lang tid det tar før behandler går gjennom svarene. Det er ingen mulighet for elektronisk dialog med behandler om skjemaet, men du kan snakke om svarene i neste konsultasjon. 
Behov for øyeblikkelig hjelp?

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, om du f.eks. frykter for ditt eget liv, så må du ta kontakt med fastlegen din eller legevakt.

Om digital egenrapportering

Sykehuset Innlandet ønsker at du i større grad kan medvirke i egen behandling. Vi ønsker å vite mer om hvordan du har det og hvordan du opplever hjelpen du får underveis i behandlingen din.

Digital egenrapportering hjelper behandleren din til å forstå:
 
 • hvordan du har det
 • hva som plager deg mest akkurat nå
 • hvordan du opplever hjelpen han eller hun gir deg

Vi ønsker at dette skal gjøre det lettere for deg og din behandler om å samarbeide for at du skal få best mulig hjelp for plagene dine. 

Personvern og informasjonssikkerhet


Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten (Direktoratet for E-helse).


Fant du det du lette etter?