HELSENORGE

FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)

FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling) er en oppsøkende tjeneste for deg som lever med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk, og har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester. Behandlingen skjer i hovedsak hjemme hos deg og i ditt nærmiljø.