HELSENORGE
Behandlingsprogrammet EIBI for barn 1-6 år

Habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn

Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) er en behandlingsform for barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) hvor vi arbeider med utvikling av språk, evne til læring, hverdagsferdigheter, lek og samspill med andre barn og voksne. EIBI har god effekt for en stor gruppe av førskolebarn (1-6 år) med autismespekterforstyrrelse.