Habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn

Behandlingsprogrammet EIBI for barn 1-6 år

Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) er en kunnskapsbasert behandlingsform for barn med autismespekterforstyrrelse (ASF). Det er den behandlingsform som til nå har vist god effekt for en stor gruppe av førskolebarn (1-6 år) med autismespekterforstyrrelse.