HELSENORGE

Habilitering ved autismespekterforstyrrelser hos voksne

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme kjennetegnes også av karakteristisk repeterende atferd.