HELSENORGE

Habilitering ved cerebral parese hos voksne

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen to års alder. Skaden medfører bevegelsesvansker i ulik grad, og ofte følgetilstander som epilepsi, sanseforstyrrelser, spesifikke eller generelle lærevansker og kommunikasjonsutfordringer.