HELSENORGE

Habilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og unge

Ervervet hjerneskade hos barn og unge er en skade i hjernen som ikke er medfødt, men som skyldes hendelser etter fødsel.