Habilitering ved ervervet hjerneskade hos voksne

Ervervet hjerneskade kan ha mange forskjellige årsaker, som ulykke, traume eller sykdom. Ervervet skade betyr at utviklingen var normal frem til skaden oppsto. Det  er stor variasjon i følgende av en hjerneskade. Det avhenger av alder da skaden oppsto, skadens omfang og hvilke deler av hjernen som er rammet. Dersom vanskene etter skaden er så omfattende at det er behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten kan det henvises til habiliteringstjenesten for voksne.