Habilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og unge

Det er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Når et barn eller en ungdom ikke utvikler seg slik det er forventet og det vekker bekymring hos foresatte, fastlege, eller andre som kjenner barnet fra for eksempel helsestasjon, barnehage eller skole, kan barnet eller ungdommen henvises til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

Les mer om Forsinket utvikling hos barn
Informasjon fra helsenorge.no

Forsinket utvikling hos barn

Utviklingsforsinkelse er et begrep som brukes når et barn ikke utvikler seg som forventet ut ifra alder. Barnet kan for eksempel være sen til å snakke, gå eller ha vansker med å lære å kle seg og spise selv.

Det kan være vanskelig å vite om barn som er forsinket i sin utvikling bare utvikler seg sakte, eller om forsinkelsen kan bli mer varig. Derfor kan det være behov for å undersøke årsaken til forsinkelsen, og hva som trengs av ekstra hjelp og tilrettelegging for at barnet skal utvikle seg best mulig. 

Om utviklingsforsinkelse

Hos noen barn kan mistanken om forsinkelsen komme like etter fødselen, for eksempel på grunn av vansker med å ta til seg mat og drikke, eller fordi barnets bevegelsesmønstre er annerledes enn forventet.

Hos andre barn kan mistanken om utviklingsforsinkelse komme senere, for eksempel fordi barnet har vansker med å lære på skolen, eller vansker med å følge og forstå sosiale regler (ofte kalt atferdsvansker).

Når barn i skolealder er forsinket i sin utvikling brukes ofte begrepet lærevansker. Lærevansker innebærer at barn ikke lærer det som er forventet at de lærer på bestemte alderstrinn.

Noen av barna som viser en generell utviklingsforsinkelse eller generelle lærevansker innenfor flere utviklingsområder, vil etter en tverrfaglig utredning i spesialisthelsetjeneste, kunne få diagnosen psykisk utviklingshemming.

Les mer om Forsinket utvikling hos barn (helsenorge.no)