HELSENORGE

Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos voksne med med funksjonsnedsettelse

Voksne med ulike medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser kan ha vansker med språk og kommunikasjon. Dersom vanskene på dette området er så omfattende at det er behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten, kan det henvises til habiliteringstjenesten for voksne.