HELSENORGE

Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos voksne med funksjonsnedsettelse

Vansker med hensyn til munnmotorikk, matinntak, mattoleranse, matlyst og/eller vekt, kan forekomme hos voksne med funksjonsnedsettelse i ulik grad. Årsakene kan være flere og sammensatte. Om en voksen med funksjonsnedsettelse har så komplekse og omfattende spise- og ernæringsvansker at det er behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten, kan det henvises til habiliteringstjenesten for voksne.