HELSENORGE

Habilitering ved syndromer som påvirker funksjon og utvikling hos voksne

Det finnes et stort antall syndrom som på forskjellige måter påvirker utvikling og funksjon hos barn og voksne. De fleste av disse syndromene er sjeldne. Dersom fastlege, pårørende eller andre mistenker at en voksen har et syndrom, kan legen henvise til habiliteringstjenesten for voksne for utredning.