HELSENORGE

Habilitering ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir kommunen anledning til å fatte vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming. Bruk av tvang og makt kan da gjelde i konkrete og beskrevne situasjoner hvor en person utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade. Spesialisthelsetjenesten skal bistå kommunen i dette arbeidet.