HELSENORGE

Habilitering ved utfordrende atferd hos voksne med funksjonsnedsettelse

Utfordrende atferd kan forekomme i ulik grad. Årsakene kan være flere og sammensatte. Vanskene kan bestå i skade mot seg selv eller andre, materielle ødeleggelser og atferd som medfører at grunnleggende behov som søvn, ernæring og hygiene ikke blir dekket hos voksne med funksjonsnedsettelse.