HELSENORGE

Habilitering ved utviklingshemming hos voksne

Utviklingshemming er som regel en medfødt tilstand som innebærer omfattende lærevansker, og ulike grader av utfordringer med bevegelse, språk, samhandling og evne til å mestre dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å gradere diagnosen som lett, moderat, alvorlig eller dyp - avhengig av hvor store utfordringene er.