HELSENORGE

Habilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksulalitet og identitet hos voksne med funksjonsnedsettelse

Når en person med funksjonsnedsettelse har omfattende vansker knyttet til kropp, pubertet, seksualitet og identitet kan fastlegen henvise til habiliteringstjenesten for voksne. Vi tilbyr utredning, samt veiledning og opplæring om forhold knyttet til kropp, pubertet, seksualitet og identitet.