HELSENORGE
Arbeidsrettet rehabilitering / Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Hjerneslag/-skade: Å være yrkesaktiv

Arbeidsrettet rehabilitering til deg som har hatt hjerneslag eller -skade og som er på vei tilbake til arbeidslivet. Du må ha noen tanker eller erfaringer om å være yrkesaktiv. Målet er at du skal finne dine muligheter til å jobbe igjen.

Innledning

Du må finne strategier og tilpassinger som hjelper deg å yte innenfor den kapasitet du har etter slaget/skaden. Målet er at du skal bli i stand til å stå i arbeid over tid. 

Behandlingen vektlegger at du i stor grad kan utveksle erfaringer med andre i en lignende situasjon som deg selv. 

Tilbudet gis i grupper på 6 -12 pasienter. Behandlingen består av 5 temasamlinger. Den foregår en dag annenhver uke mellom klokka 10.00 og 14.00. Det er mulig å kombinere med jobb.

Henvisning og vurdering

Du må motta arbeidsrettet rehabilitering fra Fysikalsk medisinsk poliklinikk for å delta.  

Før

For å få denne behandlingen må du motta arbeidsrettet rehabilitering fra Helse og arbeid. I samtale med din behandler får du informasjon om hvordan du forbereder deg til dette tilbudet.  

Ta med deg

  • Ta med matpakke. Vi serverer kaffe og te. 
  • Vi er ute en kort tid i løpet av dagen, ta med sko/klær etter forholdene.

Under

Behandlingen varierer med tanke på tema og arbeidsmåter. Det er både faglige innlegg og individuelle oppgaver.  

Erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon utgjør en del av behandlingen og det vil være stort fokus på samtale og erfaringsutveksling. 

Program

1. samling

"Når livet tar en annen retning"

2. samling

"Omstilling og mestringstro tilbake i arbeid"

3. samling

"Å bli sin egen beste støttespiller – balanse i aktivitet og kapasitet i arbeid og fritid" 

4. samling

"Erfaringer på godt og vondt"
– En tidligere pasients beskrivelse av sin prosess fram til arbeidsdeltakelse etter hjerneslag/skade 

5. samling

Avslutning med oppsummering og evaluering av tilbudet

Etter

Du følges opp poliklinisk av din behandler etter behov.

Kontaktinformasjon

Transport

Offentlig transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?