HELSENORGE
Arbeidsrettet rehabilitering / Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Hjerneslag-/skade: Tilbake til arbeid

Arbeidsrettet rehabilitering til deg som har hatt hjerneslag eller -skade. Målsettingen med behandlingen er å forberede deg på arbeidshverdagen etter hjerneslag/-skade. Behandlingen har en individuell tilnærming, men gis av et tverrfaglig team.

Innledning

Du får mulighet til å utforske dine ressurser slik at du kan etablere en yrkesdeltakelse i tråd med din kapasitet. Det kan bidra til at du kommer i gang med å utvikle strategier for å mestre hverdagen bedre. I tillegg er det et mål at du er forberedt og klar til å begynne på jobb igjen. 

Tilbudet gis i små grupper på 3 - 5 pasienter. Behandlingen går på dagtid over fem dager. Du overnatter hos oss i de fem dagene behandlingen går. Dette er en del av prosessen for å se hvor vidt kapasiteten din endrer seg.

Henvisning og vurdering

Du må motta arbeidsrettet rehabilitering fra Fysikalsk medisinsk poliklinikk for å delta. 

Før

For å få denne behandlingen må du motta arbeidsrettet rehabilitering fra Helse og arbeid. I samtale med din behandler får du informasjon om hvordan du forbereder deg til dette tilbudet.  

Ta med deg:

  • Klær og sko til utendørs bruk
  • Klær til å bevege deg i innendørs
  • Toalettsaker
  • Medisiner til en uke
  • Svømmetøy (om du vil bade)

Under

Innholdet varierer med tanke på tema og arbeidsmåter. Det er både faglige innlegg og individuelle oppgaver. 

Du får informasjon om vanlige konsekvenser og kunnskap om hvordan du kan mestre hverdagen etter hjerneslag/-skade. Du får innspill til omstilling og tilpassninger gjennom informasjon og refleksjon. 

Erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon utgjør en del av behandlingen.

Mandag

Individuelle innkomstsamtale med lege (30 minutter per person)
Faginnlegg ved overlege
Fremlegg av praktisk oppgave

Tirsdag

Morgentur
Faginnlegg ved psykolog
Faginnlegg ved idrettspedagog/fysioterapeut
Individuell samtale med psykolog og idrettspedagog/fysioterapeut (30 minutter per person)

Onsdag

Faginnlegg ved sykepleier
Fysisk aktivitet
Individuell samtale med sykepleier (30 minutter per person)
Fremlegg av praktisk oppgave

Torsdag

Morgentur
Faginnlegg ved sosionom 
Faginnlegg ved ergoterapeut 
Individuell samtale med sosionom og ergoteraeput (30 minutter per person)

Fredag

Fysisk og kognitiv aktivitet
Praktisk oppgave/veiledningssamtale (30 minutter per person)
Oppsummering av kurset

Etter

Du følges opp poliklinsk etter behov. Alle kalles inn til en poliklinisk samtale etter 5-6 uker. 

Kontaktinformasjon

Transport

Offentlig transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?